Gå til hovedindhold

Eksponent skal bygge platform til administration af almene boliger

Boliger med blå himmel

 

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har valgt Eksponent til at bygge en ny platform til administration af almene boliger i København. Platformen skal understøtte administrationen fra idé til godkendt byggeri, og kommer til at favne både nybyggeri og renoveringsprojekter.

Der er ca. 570.000 almene boliger i Danmark, og omkring en million danskere bor i en almen bolig. Mere end 10% af boligerne er placeret i Københavns Kommune. Huslejen er omkostningsbestemt, hvilket betyder, at der ikke er nogen, der skal tjene penge på de almene boliger. Desuden er der en øget grad af beboerdemokrati sammenlignet med almindelige lejeboliger.

Etableringen af et alment boligbyggeri er et stort projekt, der strækker sig over mange år. Der er mange forskellige aktører involveret. Det er de almene boligorganisationer, der varetager selve etableringen og driften, men Københavns Kommune er tæt involveret i processen helt fra start.

Det er et område, der i høj grad egner sig til digitalisering af arbejdsprocesser, dialog og koordinering. Platformen kommer blandt andet til at understøtte:

  • Administration af de forskellige faser, som et byggeri kan være i
  • Overblik på tværs af byggerier
  • Understøtte samarbejde og dialog mellem Københavns Kommune og boligorganisationerne
  • Filhåndtering
  • Integration til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens system BOSSINF-STB, der rummer en række eksisterende data om boligbyggerierne
  • Integration med NemId, så boligorganisationerne nemt kan logge på
  • AD-integration
  • Integrationen med kort og Gis-systemer i Københavns Kommune, så disse informationer automatisk kan indlæses.

Det er et projekt, der passer godt ind i Eksponents fokus på digitalisering og forretningssystemer:

- “Vi er glade for at få lov at til at være med til at bygge platformen. Det er et interessant og komplekst område. Både fordi der er utrolig meget data koblet til styringen af en almen byggesag, og fordi sagsforløbet kan strække sig over rigtig mange år“, siger Bo Juni, der er partner i Eksponent.

Platformen, der er navngivet AlmenByg, lanceres i etaper. Første lancering sker i løbet af foråret 2018.

Vil du vide mere?

Bo Juni

+4520413456
bo.juni@eksponent.com

Portræt af Bo Juni