Gå til hovedindhold

Gør din digitale platform strategisk

Det er efterhånden helt almindeligt, at der tales om en strategisk platform, når større organisationer og virksomheder vælger nyt system eller relancerer sit webunivers. Heldigvis. Men hvornår er en platform egentlig strategisk?
 

Konsolidering og mobilunderstøttelse på agendaen

Selv om vi i mange år har talt om det mobile internet, så er det først de seneste år, at mobilunderstøttelse er blevet en helt central årsag til at sætte nye web-projekter i gang. Det skyldes både, at andelen af de mobile brugere vokser meget voldsom på de fleste sites, og at det i dag - rent teknisk - er relativt nemt at understøtte både mobile brugere og webbrugere i samme løsning.

En anden væsentligt årsag til at etablere en ny platform er ønsket om konsolidering. Blandt andet for at få en bedre og billigere samlet løsning. Situationen er ofte den, at ens organisation gennem de sidste år har lanceret en række websites, som i mange tilfælde er så forskellige, at de er besværlige både at drive og videreudvikle. Endnu værre er det, at de ofte skaber forvirring hos brugerne, som har svært ved at overskue logikken i flere forskellige sites. Når man kortlægger sit samlede webunivers, oplever man ofte, at det er et større kludetæppe af forskelige CMS-løsninger, forskellige licenstyper, forskellige designs, forskellige navigationsprincipper, forskellige måder at formidle på osv. Det er typisk på grund af de forskellige tilgange, der er valgt gennem tiden. Og det er der grund til at få ryddet op i.

 

Typiske årsager til konsolideringsprojekter

 • De mange mobile brugere skal understøttes
 • Ønske om bedre og enklere drift
 • Spare licensomkostninger
 • Sikre tilgængelighed i løsningen
 • Sikre konsistent udtryk og brand
   

Samlet webunivers

Hvad betyder konsolidering så i praksis? Ofte har det to konsekvenser.

For det første at man arbejder med færre websites, og at subsites, kampagnesites, dedikerede mobilløsninger mv. tænkes sammen. Ikke nødvendigvis til en løsning, men i hvert til færre.

For det andet betyder det en platforms konsolidering, hvor man ikke har mange systemer, der gør det samme. De fleste moderne CMS-løsninger i dag kan nemt understøtte mange websites i samme setup, og der ligger store besparelser i ikke at skulle drive flere tekniske platforme med samme funktionalitet.

At samle sine løsninger til et samlet univers betyder ikke, at løsningen bliver simplere. Hvor funktionaliteten tidligere var spredt ud over mange websites, vil et samlet univers skulle indeholde det hele. Hvis der samtidig indføres understøttelse af mobile enheder, webservices mv., tilføjes der ny kompleksitet. Det stiller ofte nye og større krav til dem, der administrerer løsningerne, og det stiller ofte krav om, at man bliver god til at forsimple og ensrette på tværs af løsninger. Sammenholdt med at skulle håndtere mange forskellige CMS-løsninger på én gang, vil en samlet platform dog næsten altid være den rigtige løsning.

 

Et system til det hele er ikke altid løsningen

I et konsolideringsprojekt, hvor der skal etableres en ny fælles platform, handler det ud fra et teknisk synspunkt ofte om at reducere antallet af forskellige CMS-produkter, der er i spil. Fx er der absolut ingen grund til at have fem forskellige CMS-løsninger til at drive organisationens websites. Omvendt skal man også passe på ikke at springe helt over i den grøft, hvor man forsøger at finde ét produkt, som skal kunne løse alle potentielle udfordringer.  

Det skal man ikke af tre grunde. For det første fordi der ikke findes et produkt, der er bedst til det hele. Fx er det de færreste CMS-løsninger, der har en indbygget statistik, der er bedre end Google Analytics (eller tilsvarende systemer). Ligesom de færreste CMS-løsninger kan konkurrere med dedikerede produkter til fx CRM, ERP eller ESDH. For det andet, kommer der flere og flere løsninger i skyen, som kan være gode alternativer til specifik funktionalitet. For det tredje fordi moderne servicebaseret arkitektur i høj grad giver muligheder for, at systemer kan arbejde sammen, og man derfor rent faktisk kan vælge det bedste i forskellige kategorier for dernæst efterfølgende at kunne bygge løsningerne sammen, så de trækker på hinandens funktionalitet og indhold. Læs mere om at tænke service frem for site.

Hvor mange systemer skal man så gå efter? Det findes der ikke et konkret svar på - dog er færre systemer bedre end mange. Det er en konkret vurdering fra organisation til organisation. Det vigtige er blot, at man ikke forsøger at presse alt ind i et system, da det ofte ender som en blindgyde.

 

Platformen bliver først strategisk, når der tænkes ud over det tekniske

Digitale konsolideringsprojekter anskues ofte ud fra et teknisk synspunkt. Det er også godt, fordi teknikken har stor betydning, og fordi teknikomkostninger ofte fylder godt i budgettet. Men at der kommer bedre styr på teknikken gør ikke, at en platform bliver strategisk. Det sker først, når fokus også inkluderer andre væsentlige forhold. Eksempelvis:

 • Forretningseffekt, hvor man sørger for at funktionaliteten bunder i ens forretningsbehov og mål.
 • Brugerindsigt, hvor beslutninger om indhold og funktionalitet sker med udgangspunkt i viden om brugernes adfærd, behov og motivation.
 • Branding, hvor organisationens identitet og budskaber understøttes og bringes i spil gennem den digitale løsning.
 • Service til kunder og andre interessenter, hvor man husker, at den digitale løsning kun er en brik i en større oplevelse. Hvis den digitale platform ikke tænkes sammen med øvrige kontaktpunkter, kommunikation og markedsføring, er risikoen for en dårlig brugeroplevelse stor.
 • Governance, hvor der sikres et fornuftigt setup omkring styring, beslutninger, rapportering og organisering ift. den digitale platform.

6 råd til dit platformsprojekt

Råd 1: Undgå at bruge al tiden på analyse og strategi

Alt for ofte sker det, at alt for meget af energien bruges på analyse, strategi og afklaring, hvorefter der er alt for kort tid til at gennemføre projektet. Når det sker, betyder det både, at man er nødt til at gå på kompromis for mange steder, og at risikoen for fejl og dumme beslutninger stiger. Det er naturligvis vigtigt, at der arbejdes med både strategi og afklaring. Det skal bare times rigtig ift. projektet, så det ikke bliver på bekostning af de øvrige dele i projektet. Derfor start med at planlægge, hvornår de indledende faser skal afsluttes. Eller endnu bedre, overvej at gennemføre projektet agilt og planlæg undervejs.

Råd 2: Tænk ud over lanceringen

En klassisk fejl i mange projekter er, at alt energien sættes ind op til en lancering, og at man først herefter tænker nærmere over drift, videreudvikling, organisering, markedsføring mv. Ud over at man risikerer, at energien er opbrugt, og projektet taber momentum, er det uprofessionelt og skidt for forretningen. De digitale medier er blandt de vigtigste kanaler, og derfor er selve lanceringen kun en milepæl i udviklingsprojektet. Først når der er styr på drift, organisering, governance og videreudvikling er udviklingsprojektet i hus.  Allerede i god tid før lanceringen bør der derfor være en plan for, hvad der sker under og efter lanceringen.

Råd 3: Husk at prioritere inden projektet igangsættes

En sikker opskrift på problemer er, hvis der ikke prioriteres tidligt i forløbet. Alarmknapperne bør blinke, hvis ønskesedlen til webprojektet er alt det, man kunne i de tidligere systemer plus alt det, man har hørt om fra nyere systemer. Det giver selvfølgelig god mening med en platform, der kan udbygges. Men for mange features og for mange ambitioner i den første version, kalder på problemer. Man risikerer krav, der delvist konflikter med hinanden og et projekt, hvor overblikket mistes. Det giver både forsinkelser og fejl. Det er langt bedre at prioritere tidligt og være klar til at bygge videre efterfølgende. Det giver også mulighed for at tage ved lære af brugernes faktiske adfærd og udvide med indhold og funktionalitet senere.

Råd 4: Gør enkelthed til en dyd

At arbejde med web i dag er langt mere krævende end det var for fem år siden. Dels fordi websitet for langt de fleste organisationer er blevet helt essentielt for forretningen. Hvis der er ting på sitet, der ikke fungerer optimalt, har det direkte konsekvenser. Dels fordi, hvor man før skulle målrette sine løsninger mod brugere med almindelige computere, skal man i dag også forholde en række andre enheder som fx smart phones og tablets. Dertil kommer apps og sandsynligvis en eller anden form for kobling til sociale medier. Dele af websitet skal brugerne måske også interagere med.

Alt i alt er det blevet meget mere komplekst at drive et website. En god tommelfingerregel er, at når kompleksiteten stiger et sted, så bør den reduceres et andet sted. Så når ens indhold og funktionalitet skal kunne fungere på tværs af enheder og platforme, giver det rigtig god mening at forsøge at reducere kompleksiteten, hvor man kan. Enkelthed bør være en dyd. Det gør det nemmere for både dem, som skal drive løsningen og dem, der skal bruge den. Overvej situationen en ekstra gang inden, du indfører personalisering eller adfærdsstyring på indhold. Nogle gange er det en god ide, men andre gange er det dét, som får kompleksitetsbægeret til at flyde over.

Råd 5: Husk at tænke i organisering og governance

Hvis man skal eller er i gang med et større konsolideringsprojekt, bør man også tidligt forholde sig til organiseringen omkring sin webplatform. Skal alle lave præcis det samme som før eller er der roller, der skal omfordeles og nye rutiner, der skal indføres? Sandsynligheden taler for det sidste, og frem for at undgå eller udskyde svære drøftelser, bør det ske parallelt med udviklingsprojektet, så fx redaktionelle flows kan tilrettelægges herefter.

Råd 6: Tænk i faser frem for Big Bang

En klassisk projektudfordring er ambitionen for den første lancering. Skal alt energi sættes ind mod den første lancering? Eller skal man vælge en mindre ambitiøs udgave, som man kan bygge videre på? En sjælden gang imellem kan Big Bang-lancering, hvor der satses stort, være den rigtige tilgang. Men i langt de fleste tilfælde giver det bedre mening at satse på flere mindre lanceringer. Det giver et mere overskueligt projekt og dermed mindre risiko. Det fordrer også, at der tidligt prioriteres, hvad der er vigtigst. Endelig giver det mulighed for at blive klogere på brugerens faktiske adfærd, så efterfølgende lanceringer kan tilrettelægges herefter.