Gå til hovedindhold

Parkering.kk.dk

Københavns Kommune, TMF

d Parkering i København http://parkering.kk.dk

Parkering.kk.dk er en ambitiøst selvbetjeningsunivers. Et vigtigt mål var at flytte borgere og virksomheder fra Borgerservice til en ny digital løsning. Målet var at lave en løsning, der var så god, at der helt kunne lukkes af for salg af licenser og andre parkeringsprodukter i Borgerservice. Samtidigt var det mål, der skal skulle ske en række automatiseringer, så arbejdet for sagsbehandlerne i høj grad blev optimeret, så alle de tjeks, der kunne fungere automatisk, blev det.
 
Som landets største kommune har Københavns et komplekst regelsæt omkring parkering, og det var et krav at dette blev indarbejdet i løsningen, så borgerne ikke bestilte produkter, som de ikke have ret til. Fx er der private veje, der gælder særlige regler for. Og i visse områder er der givet ret til brug af p-kældre mv.

Løsningen giver også borgere og virksomheder adgang til de over 300.000 P-afgifter, der udstedes årligt. Som bruger kan man se billeddokumentation, betale afgifter eller igangsætte en klage.
 

  • En væsentlig forudsætning for projektets success var en række integrationer til relevante registre, systemer og tjenester, der skal bruges til at bestille og validere beboerlicenser og andre parkeringsprodukter.
  • NemId Borger og NemId Erhverv benyttes til logon og til at slå henholdsvis CPR og CVR-numre op.
  • CPR-registreret benyttes til at slå brugernes adresse op, så det kan valideres at de er borgere i København og identificere relevant licenszone og evt. særlige regler, der kobler sig til deres adresse
  • CVR-registreret benyttes til at slå virksomhederne produktionsenheder op, så det kan valideres at virksomheden har adresse i København
  • Digitalt Motorkøretøjsregister hos Skat benyttes til at slå oplysninger op på den bil, der ønskes licens til. Blandt andet for at validere, at der er registeret en bruger eller ejer på bilen, der matcher den borger eller virksomhed, der er logget på. Ligeledes valideres en række andre forhold.t
  • Københavns Kommunens GIS løsninger benyttes til at identificere hvilken licenszone, brugere hører til. 
  • Navision benyttes til at slå aktive licenser op. Både for at give mulighed for nemt at forny en licens og for at sikre, at man som borger eller virksomhed ikke køber flere licenser end man har ret til.  
  • Pilen, som er det fagsystem, der anvendes til at administrere P-afgifter og klager.
     

Vil du vide mere?

Laura Kragh-Sørensen

+4531471805
laura.kragh@eksponent.com

Portræt af Laura Kragh-Sørensen