Gå til hovedindhold

Parkeringsbutikken

Responsivt website til Parkeringsbutikken

Vi arbejder meget tæt sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen, og har også ansvar for at monitorere og supportere portalen. Grundprojektet har det seneste år kørt som et forbrugsafregnet og agilt projekt, hvor vi læner os op af scrum-metodikken ift. styring og prioritering.


Kort om løsningen

Vi har haft ansvaret for udviklingen af Københavns Kommunes Parkeringsportal, hvor både private og virksomheder skal købe deres parkeringslicenser og andre parkeringsprodukter.
 

Det er et projekt, der er blevet rigtig godt modtaget, og til seneste Drupal Award vandt løsningen prisen for bedste integration. Københavns Kommune har også valgt at indstille projektet til Digitaliseringsprisen 2016.
 
Parkeringsbutikken er en ambitiøs selvbetjeningsløsning, hvor et af målene er at flytte borgere og virksomheder fra Borgerservice til en ny digital løsning. Inden projektstart besøgte 10.000 den daværende webbutik, mod 50.000 besøgende i Borgerservice. Målet var at lave en løsning, der var så god, at der helt kunne lukkes af for salg af licenser og andre parkeringsprodukter i Borgerservice. Det var samtidigt et mål, at der skulle ske en række automatiseringer, så arbejdet for sagsbehandlerne i høj grad blev optimeret. Det bevirker, at alle tjeks, som kan afvikles automatisk, rent faktisk også blev det.
 
Som landets største kommune har Københavns Kommune et komplekst regelsæt omkring parkering. Det var et krav, at dette blev indarbejdet i løsningen, så borgerne ikke bestilte produkter, de ikke havde ret til. Reglerne omfatter eksempelvis private veje, hvor der gælder særlige regler - ligesom at der i visse områder er givet ret til brug af p-kældre mv.
 
En væsentlig forudsætning for projektets success var en række integrationer til relevante registre, systemer og tjenester, der skal bruges til at bestille og validere beboerlicenser og andre parkeringsprodukter. Integrationerne er som følger:

 

 • NemId Borger og NemId Erhverv benyttes til logon og til at slå henholdsvis CPR- og CVR-numre op
 • CPR-registreret benyttes til at slå brugernes adresser op, så det kan valideres, at de er borgere i København og identificerer relevante licenszoner og evt. særlige regler, der kobler sig til deres adresse
 • CVR-registreret benyttes til at slå virksomhedernes produktionsenheder op, så det kan valideres at virksomheden har adresse i København
 • Digitalt Motorkøretøjsregister hos Skat benyttes til at slå oplysninger op på den bil, der ønskes licens til. Blandt andet for at validere, at der er registeret en bruger eller ejer på bilen, der matcher den borger eller virksomhed, der er logget på. Ligeledes valideres det, at bilen er af en type, som har lov til at købe licens, at den ikke er udenlandsk samt at den ikke er meldt stjålet
 • Københavns Kommunens GIS løsninger benyttes til at identificere hvilken licenszone, brugere tilhører. Ligeledes benyttes GIS løsningerne til at vise, hvor man har ret til at parkere
 • Navision benyttes til at slå aktive licenser op. Både for at give mulighed for nemt at forny en licens og for at sikre, at man som borger eller virksomhed ikke køber flere licenser end man har ret til. Der synkroniseres også priser og produkter fra Navision, så disse kun skal opdateres et sted. Alle ordrer sendes til Navision
 • Drupal Commerce benyttes til at understøtte købsflow og betalingsflow
 • DIBS benyttes til betaling

 
I 2016 er løsningen blevet udbygget til også at være et Parkeringsportal, hvor brugerne kan logge på for at administrere parkeringsbøder. Udvidelsen indebærer, at de ca. 300.000 parkeringsbøder, der årligt udstedes i København, kan håndteres via portalen. Fx kan de både betales, man kan se dokumentation, og der er etableret flows til at klage over en bøde. Som en del af projektet integrerer vi op i mod Pilen, som er Københavns Kommunes nye sagssystem ift. Parkeringsafgifter. Vi har stået for specificeringen af API’er og REST Services .
 
Det betyder, at man som modtager af en parkeringsbøde kan:

 • Se yderligere detaljer og dokumentation omkring bøden. Fx billeddokumentation, formidlede tekster om forseelsen mv.
 • Se evt. gebyrer, der er påløbet afgiften og betale afgiften
 • Indgå betalingsordninger omkring afgiften
 • Gennemføre et klageforløb omkring afgiften

 
Udvidelsen indebærer, at parkeringsportalen også integreres direkte med det system, som sagsbehandlerne gør brug af i håndtering af afgifterne. Denne løsning blev lanceret primo april 2016.

Løsningen er etableret som en Drupal 7 løsning. Vi har lavet en lang række automatiserede test, som vi bruger intensivt i udviklingsarbejdet. Vi arbejder med en høj grad af funktionalitetsadskillelse, så Eksponent håndterer alle deployments til test og feedbackmiljøer, mens Københavns Kommunes serverteam håndterer deploys til staging og produktion. 

Læs om andre cases vi har lavet

Vil du vide mere om casen?

Laura Kragh-Sørensen

+4531471805
laura.kragh@eksponent.com

Kontakt Laura, hvis du vil vide mere om cases eller Drupal

Portræt af Laura Kragh-Sørensen