Gå til hovedindhold

Relancering af website for Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har relanceret stps.dk i samarbejde med Eksponent med fokus på brugerinddragelse og indholdsstruktur.

Styrelsen for Patientsikkerhed

d

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i Danmark. Styrelsen for Patientsikkerhed understøtter et sikkert sundhedsvæsen gennem blandt andet læring til gavn for både patienter og personale, tilsyn med sundhedspersoner og behandlingssteder yder sundhedsfaglig rådgivning og vejledning. Det er desuden styrelsens opgave at udstede autorisationer til danske og udenlandske sundhedspersoner.

Eksponent har stået for det samlede projekt, der var opdelt i to faser.
Første fase havde fokus på afklaring, specificering, informationsarkitektur og visuelt design. Her var et vigtigt omdrejningspunkt særligt optimeringen af indholdsstruktur og formidling. Vi har i projektet haft stort fokus på brugerinddragelse og brugertest. For at understøtte arbejdet med indholdet blev der gennemført en top task analyse, hvor en lang række brugere hjalp med at udvælge og prioritere indhold. Indholdsstrukturen var ligeledes et vigtigt fokus i arbejdet med projektets brugertests.

Anden fase havde fokus på implementering, hvor der blev arbejdet ud fra en prototypedrevet proces. Løsningen er implementeret som en komponentsbaseret arkitektur, hvor redaktørerne med afsæt i en stor mængde komponenter, frit kan komponere sider efter behov og ønske. Der er i projektet også arbejdet med redaktøroplevelsen, og med værktøjer, der gør frontend-redigeringen nemmere for redaktører. Løsningen er er implementeret i Sitecore CMS.

Se løsningen på www.stps.dk

Vil du vide mere om casen?

Laura Kragh-Sørensen

+4531471805
laura.kragh@eksponent.com

Kontakt Laura hvis du vil vide mere om casen.

Portræt af Laura Kragh-Sørensen