Gå til hovedindhold

Drupal

Drupal CMS er et af de mest succesfulde open source projekter. I Danmark er Drupal motoren i en række af landet største webløsninger. Eksponent har specialiseret sig i Drupal, og har bygget en lang række løsninger på Drupal siden 2010.

Drupal blev skabt i 2001 af Dries Buytaert og Drupal har igennem årene opbygget et meget stærkt community og netværk omkring platformen. Der er over 1 million registrerede brugere på Drupal.org, og over 100.000 bidragsydere. Communitiet er meget velfungerende, og de årlige Drupalcon, som afholdes forskellige steder i verden, samler flere tusinde udviklere og Drupal-interesserede. 

Nedenstående model er en klassisk måde at illustrere Drupal på:

Model af Drupals opbygning

Den aktuelle version

Den aktuelle version af Drupal er version 8 og udgør en solid platform for både mellemstore og store digitale projekter. Mange af koncepterne og moduler kendes fra den tidligere version 7. Skiftet fra Drupal 7 til Drupal 8 udgør dog et egenligt paradigmeskift for Drupal. Selv om det for er administratorer og redaktører er en genkendelig platform, så er der sket meget med den underliggende teknologi. Drupal 8 backend er eksempelvis blevet optimeret til mobile enheder ligesom at det er blevet endnu nemmere at integrere til andre løsninger. Arbejdet med design og theming er også blevet endnu nemmere.

Drupals opbygning

Drupal består af en kerne, Drupal Core, som indeholder den basale funktionalitet til brug for content management. Eksempelvis:

  • Brugerstyring og brugerregistrering
  • Administration af taxonomier og anden metadata
  • Mulighed for at opbygge indholdstyper
  • Administration af menuer
  • Administration af lister og udtræk
  • Designtemaer
  • Generelle CMS features og rapporter

Ud over Drupal Core findes der et mget stort antal bidragsmoduler, og stort set alle websites baseret på Drupal indeholder en række ekstra moduler, der udvider funktionaliteten i Drupal Core. I Eksponent skelner vi mellem primære bidragsmoduler, som er dem vi anvender i de fleste af vores løsninger, og øvrige bidragsmoduler, som udvælges fra projekt til projekt.

Tilgang til Drupals moduler

Kan man ikke finde den nødvendige funktionalitet blandt de mange bidragsmoduler kan man bygge sine egne løsningspecifikke moduler, så Drupal kan tilpasses til ethvert behov.

Enterprise CMS

Drupal er især målrettet mellemstore og store sites. Dels er Drupal en solid og gennemtestet platform (både rent teknisk og ift. redaktører). Dels er Drupal et meget omfattende CMS. Det skyldes i meget høj grad det meget store community, der aktivt bidrager med moduler og funktionalitet. Til Drupal 7 findes der ud over Drupal Core over 12.000 bidragsmoduler. Til Drupal 8 er der pt over 2.200 moduler og tallet vokser hastigt dag for dag i takt med at Drupal 7 moduler konverteres og helt nye moduler kommer til. 

Taxonomi og metadatadrevet CMS

Hvor mange andre CMS-løsninger, tager udgangspunktpunkt i et hierarkisk opbygget sitetræ, som både danner rammen for navigation og strukturering af indhold, så er Drupal markant anderledes. I stedet for en hierarkisk tilgang til indhold, så er indholdet i udgangspunktet mere frit i Drupal. Indhold i Drupal er overordnet organiseret i noder, som er inddelt i indholdstyper, som frit kan defineres. Fx kan man vælge at arbejde med nyheder og artikler.  Al øvrig struktur er frivilligt, og man definerer hvilken struktur, der er hensigtsmæssig for ens site. Nogle gange giver det god mening med en klassisk hierarkisk tilgang, og så kan sitet grundstruktur bygges på via menusystemet. Denne tilgang er ofte brugt til et corporate website. Andre gange giver det bedre mening at organisere indholdet ud fra taxonomier eller emneord. Mange medier vælger fx denne tilgang. Mange sites vælger også at mikse hierarkiske tilgang med en taxonomier og metadata. Kommer man fra et CMS der baserer sig på et sitetræ, skal vende sig til Drupals tilgang. De fleste ender dog for at blive meget glade for Drupals store frihed til at vælge hvordan indhold bedst struktureres.

Sitebuilderlag

Drupal understøtter forskellige roller i arbejdet et site. Fx udviklere, site buildere, front-endere og redaktører. Drupal understøtter alle rollerne godt, men det er værd at fremhæve site builder-rollen eller sitebuilderlaget. Dette dækker over et lag i Drupal, som bruges til at styre opsætning og indstillinger af Drupal, og en af Drupals styrker er, at man uden at kunne programmere, kan styre og opbygge en meget stor del af opbygingen og vedligeholdelsen af et Drupalsite. Det rummer en række fordele. Det er nemmere at have bredere og tværfaglige teams, der arbejder med et Drupalsite. Det er nemmere for vores kunder at tage større ansvar for (og få indsigt i) Drupal.

Webservicelag, der gør integrationer nemmere

Mange webløsnigner i dag har brug for at integrere med andre systemer. Fx for at gøre brug af eksisterende indhold. Eller for at sende data til fagsystemer. Når projekter vurderes, så er det ofte integrationer, der vurderes som mest de mest risikable. Derfor vil det også være forkert at hævde, at det er nemt at integrationer med Drupal. I den seneste version af Drupal er det dog blevet væsentligt nemmere at integrere. Drupal har en indbygget content API, som sparer masser af tid. Har man behov for at bygge specialiserede API'er er der også god understøttelse i Drupal. 

Stærkt på det danske marked

Drupal står stærkt på det danske marked, hvor kunder i alle størrelser og segmenter gør brug af Drupalløsninger. Det betyder, at der er et stærkt og velfungerende community i Danmark og der er en række leverandører at vælge i mellem. Der findes en dansk Drupal-leverandørforening, der både arbejder for større udbredelse af Drupal og for at det skal være nemt for kunder at finde leverandører eller skrifte mellem leverandører. Fra Eksponent sidder Bo Juni i bestyrelsen i leverandørforeningen.

Vil du vide mere om Drupal?

Bo Juni

+4520413456
bo.juni@eksponent.com

Kontakt mig, hvis du vil høre mere om hvordan Eksponent bygger websites og selvbetjeningsløsninger på Drupal. 

Bo