Gå til hovedindhold

Hvorfor arbejde i Eksponent?

Der er mange gode grunde til at overveje at arbejde for Eksponent. Vi har samlet ti af de bedste her.

Spændende kunder, projekter og processer

Vi er heldige at få lov til at arbejde med masser af spændende kunder og projekter. Vi har især fokus på ambitiøse kunder, som vil gøre en forskel med deres digitale løsninger. Dvs. kunder, som ønsker solid udvikling og solid rådgivning. Vi arbejder tæt på vores kunder og tror på at dyb forståelse af, hvad der er værdiskabende på et projekt, er en forudsætning for at kunne træffe de rigtige detaljebeslutninger på alle niveauer.

Softwareudvikling er fra start til slut en lang kæde af utallige detaljebeslutninger lige fra udseende og placering af knapper til implementering af integrationer til eksterne systemer. Hvis man skal lave det rigtige og gøre det effektivt, skal alle deltagere i processen kontinuerligt se på detaljerne og holde dem imod behov og overordnede mål for at kunne træffe de rigtige beslutninger.
 

Kloge kollegaer

Ambitiøse kunder stiller store krav til vores faglighed. Derfor har vi også valgt en rekrutteringsprofil, hvor talent og erfaring er vigtige parametre. Det betyder, at du kommer til at arbejde et sted, hvor det faglige er i fokus, og hvor du bør forvente, at du kan lære noget fra dine kollegaer - lige som de forventer at lære noget fra dig.
 

Gode kollegaer

En vigtig parameter for os er også, at vi ansætter gode kollegaer. Dvs. at vi vægter højt, at vi ansætter personer, som vi kan lide at arbejde sammen med og som giver et godt og konstruktivt arbejdsmiljø. Det betyder ikke, at vi altid er enige om alting, eller at alle er ens. Men det betyder, at vi gør meget for at være et sted, hvor vi har respekt for hinanden, og hvor man har lyst til at være ansat i lang tid.

Figuren illustrerer de forskellige roller i Eksponent. Eksempler på roller er projektleder, rådgiver, sælger, forhandler.

Roller

Der er ikke to kunder eller to digitale projekter, der er ens - og den store variation i det arbejde, vi laver, afspejles meget tydeligt i de mange forskellige kasketter en "vidensarbejder" har på over tid.
Vi har prøvet at nuancere de forskellige roller i et framework, som vi bruger i Eksponent, når vi taler om det, vi går og laver.

Spændende teknologier

En del af vores projekter løser vi i CMS’er som Drupal, Umbraco eller Sitecore. Men vi gør gerne brug af andre teknologier, når det passer bedre. En del af vores løsninger bygger vi også uafhængigt af CMS’er, og vi vælger de teknologier, der matcher opgaven bedst.

Vi tror på, at forudsætningen for at være blandt de bedste er hele tiden at være med til at udnytte de fremskridt, der konstant gøres på vores område. Derfor bruger vi også energi på at eksperimentere. Både i projekter eller når vi ca. hver anden uge afholder Eksponent Hackathons.

Vores kultur

Vi har en uformel, men professionel kultur. Vi tror på, at de bedste løsninger skabes i teams, og at mange motiveres af indflydelse og ansvar.

Vi gør meget for at være et sted, hvor vi har respekt for hinanden, og hvor man har lyst til at være ansat i lang tid.

Stemningsbilleder fra Eksponent

Flad struktur og stor medindflydelse

Vi har en uformel, men professionel kultur. Vi har en ambition om at navigere uden om unødvendige hierarkier. Derfor er vi organiseret med udgangspunkt i en flad struktur. Alle medarbejdere er knyttet til en base, hvor en baseleder har fokus på, at du kommer på de rigtige projekter, og at du trives. Hver base er på 6-10 medarbejdere og er et supplement til de projektteams, som du kommer til at indgå i. Du vil opleve en stor grad af indflydelse og ansvar. Både i det daglige arbejde i projektteams og ift. at være med til at skabe og forme Eksponent.

Fokus på teamwork

Vi tror på, at de bedste løsninger skabes i teams. Derfor gør vi os umage med at være gode til at kommunikere og arbejde sammen. Vi arbejder helst og mest ud fra agile metoder og principper. Vi har også en tværfaglig tilgang, og i projekter deltager typisk både rådgivere, designere og udviklere.

Mødebillede

Vi kommunikerer 

På Slack, i backlogs, på tavler og til møder. Nogen gange det hele på en gang. Vi tror på at god kommunikation er vigtig for godt samarbejde.

Gode muligheder for faglig udvikling

For at være blandt de bedste har vi fokus på løbende at styrke vores faglighed. Vi forventer, at du er nysgerrig og selv opsøger ny viden. Vi giver dig også stor indflydelse på, hvor du ønsker at udvikle dig. Som medarbejder i Eksponent får du en tilknyttet uddannelseskonto, hvor vi månedligt indsætter et beløb ind målrettet uddannelse. Det kan fx bruges til kurser, konferencer eller bøger. I det daglige har vi også stor fokus på læring. Fx via code reviews eller til faglige sessions, som vi ofte afholder. Vi lægger fra tid til anden også lokaler til relevante meetups.

 

Faglig læring

Vi tror på, at læring er vigtigt, og vi har ofte medarbejdere med på konferencer. Hver medarbejder har en faglig konto, hvor man forvalter sine læringsmidler. Det kan anvendes til konferencer, kurser eller fordybelse i en ny metode. 

An event apart doodle

God mad

Vi er glade for god mad og prioriterer at have en god frokostordning, der gør det muligt at få sunde og varierede måltider - også hvis man ikke spiser kød. Vi får leveret mad udefra gennem en ordning, hvor vi har mulighed for at skifte mellem forskellige leverandører. Lige nu får vi får vi mad fra Teddys Kantine.  

Gode rammer

Vi har prioriteret at bo godt. Vi har valgt at arbejde i et storrumslokale, da det – efter vores overbevisning – giver de bedste rammer for aktivt samarbejde og vidensdeling i teams. Samtidig har vi valgt at have et hus med mange mødelokaler, der ud over kunde- og teammøder også kan bruges, hvis man skal arbejde alene og koncentreret. At vi er en teknologivirksomhed betyder, at vi i høj grad forstår, kender og anerkender behovet for at kunne fordybe sig uden distraktioner, og det har altid fokus.

Foruden en konkurrencedygtig løn kan ansatte nyde godt af: Medarbejderbredbånd, mobiltelefon, pensions-, frokost- og massageordning, sundhedsforsikring, fleksible arbejdstider, individuel fagkig konto, liberal boganskaffelsespolitik.

Vi har også valgt at bo centralt. De fleste kommer på arbejde med cykel, tog eller til fods. Og mange nyder at være tæt på byen. Vi bor i starten af Frederiksberg. Tæt på både Vesterport St. og Forum St.
 

Ambitiøst bureau

Vi er ambitiøse og er i gang med at vokse. Ikke kun fordi det er sjovt at være større, men fordi en vis størrelse er nødvendig for at kunne tiltrække og fastholde de bedste kollegaer, kunder og projekter. Selvom vi vokser, har vi dog hele tiden fokus på, at organisationen og kulturen kan følge med.

Vil du vide mere?

Emil Hjordt Jensen

+4523414424
emil.hjordt@eksponent.com

emil