Gå til hovedindhold

Hvorfor vælge os?

At vælge en digital leverandør er et vigtigt valg. Det er et vigtigt valg, fordi digitale løsninger har lang levetid, og det er derfor et samarbejde, som strækker sig over lang tid. Det er en proces, der bør planlægges, og der er flere vigtige vurderingskriterier:

  • Har leverandøren den fornødne kompetence og erfaring?
  • Hvor moden er leverandøren ift. proces- og kvalitetsstyring?
  • Matcher kemi og kultur?

Det er oftest en god idé at tale med flere forskellige leverandører – og også gerne med nogle af deres kunder.

Der er forskel på, hvad man lægger vægt på, når man vælger leverandør. Vi serverer her syv gode argumenter for, hvorfor du skal vælge Eksponent: 

1. Hjælper fra idé til lancering

Eksponent er vant til at arbejde med projekter fra idé til lancering og har derfra stor erfaring med at drive og facilitere afklaringsfaser. Vi tilrettelægger og designer også jeres projekt samt står for udviklingen. Det betyder, at I ikke behøver at involvere én leverandør til design og afklaring og en anden til udvikling. Vi indgår dog gerne i projekter, hvor vi ikke løser hele projektet - fx ved at tage over i forbindelse med den tekniske implementering. Vi arbejder naturligvis gerne tæt sammen med andre af jeres leverandører.
 

2. Strategisk fokus på driftstøtte og videreudvikling

Vi tror på, at løsninger bliver bedst, når der er plads til løbende forbedringer og iterationer. Det kendetegner den måde, vi tilrettelægger vores udvikling på, men det har også stor betydning for, hvordan vi tilgår og afgrænser projekter. Fremfor store Big Bang projekter anbefaler vi, at der arbejdes med gradvise lanceringer. Første version af en løsning kan således lanceres hurtigere, og der kan tages højde for brugerfeedback og ændrede behov for forretningen, inden løsningen udbygges. Det betyder, at en væsentlig del af Eksponents arbejde sker på projekter, som har været i luften i lang tid, og at vi kan være med til at tage ansvar for projektets forretningsmæssige effekt på lang sigt og ikke kun er med i den initielle udvikling.
 

3. Professionel og uformel

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder og har fokus på, at det sker i en uformel, men professionel relation. Mange af vores projekter sker i tæt knyttede teams, hvor kundeteam og konsulentteam ender med at fungere som ét samlet team. Vi tror på, at det giver de bedste resultater, og derfor gør vi meget ud af at skabe gode relationer mellem projektdeltagerne. Vi er meget transparente, og det er ikke unormalt, at vi har kunder, der arbejder fra vores kontor en eller flere dage om ugen sammen med deres team.
 

4. Fokus på langvarige relationer

Som bureau er der forskellige måder at tilgå opgaver på. Nogle bureauer er meget fokuserede på de enkelte projekter og har mange projekter for mange forskellige kunder. Andre bureauer har i højere grad kundefokus og løser mange projekter for den samme kunde. Vi hører til i den sidste kategori, fordi vi tror på lange relationer. Især fordi vi på den måde skaber større værdi, men også fordi det er sjovere, når man er med til at videreudvikle sine projekter.
 

5. Vi er glade for de komplekse projekter

Vi arbejder med mange forskellige typer projekter. Projekterne spænder fra de mellemstore CMS-projekter til komplekse selvbetjeningsløsninger med masser af integrationer.

Det, der især definerer os, er, at vi er særligt glade for de innovative, komplekse og udfordrende projekter.

Nogle gange skal man ikke løse komplekse problemer med kompleks teknologi - hvis man kan gøre problemet enklere, vil den tekniske løsning næsten altid arve denne enkelhed, og det vil igen medføre reducerede omkostninger til udvikling og vedligehold. Vi arbejder ofte med meget komplekse domæner og er gode til i starten af et projekt at gå ind og udfordre præmisserne, hvor det giver mening.

Men når det bliver rigtigt langhåret, står vi klar til at løfte opgaverne, og det er også med til at udvikle vores faglighed. Vi er dog meget opmærksomme på, at projekterne tilrettelægges og afgrænses på en måde, så der navigeres uden om unødig kompleksitet og uhensigtsmæssige tilbageløb.
 

6. Høj procesmodenhed og fokus på kvalitet

I Eksponent har vi mange års erfaring med forskellige typer af projekter og har over årene opbygget en høj grad af modenhed, både teknisk og procesmæssigt. Vi har strategisk valgt ikke at have en fast projektmodel, der definerer alle vores projekter. Der er ikke to kunder og to projekter, der er ens, og vi tager altid højde for vores kunders interne projektmodeller.

Derfor vælger vi i stedet den tilgang, der passer bedst til projekt og situation, udfra en bred og afprøvet palette af værktøjer og tilgange.
 

7. Fair prissætning

I Eksponent har vi stor fokus på at levere værdi. Vi er ikke blandt de billigste leverandører, men hører heller ikke til i den dyre ende. Prismæssigt ligger vi i det spektrum, vi kalder fair prissætning. Vi arbejder typisk med agile projektforløb, som afregnes efter forbrug. Vi giver også gerne faste priser, når projekterne egner sig til det.