Gå til hovedindhold

Sådan arbejder vi

Kunder er forskellige. Projekter er forskellige. Teknologi og systemer er forskellige. Derfor har vi ikke en fast projektmodel, som vi tvinger rundt om alle vores projekter. Vi vurderer fra gang til gang, hvad der bedst matcher opgaven.

Uanset projekttilgang har vi to overordnede principper, som vi vurderer og vælger ud fra:

 • Princip 1:
  Der skal være plads til at lære og blive klogere undervejs, så løsningen løbende kan forbedres. 
 • Princip 2:
  Iterationer skal ske på det rigtige tidspunkt, så uhensigtsmæssige eller dyre tilbageløb undgås.

Når vi vælger projektmodel, starter vi naturligvis ikke forfra hver eneste gang. De fleste af vores projekter tager afsæt i agile principper og værktøjer, som vi dog tilpasser til projektets karakter og størrelse. Modellen viser, hvordan et typisk projekt er organiseret.

Figuren illusterer, hvordan et typisk projekt er organiseret. Først finder initieringen sted, derefter arbejdes der i sprint, hvor der løbende læres og testes, designes og implementeres, og til sidst finder lanceringen sted.

Projektinitiering

Inden den tekniske udvikling starter op, gennemgår projektet typisk en projektinitieringsfase, hvor projektets rammer og retning kommer på plads. I denne del af fasen sætter vi et team, der inkluderer rådgivere, designere og udviklere. Vi gennemfører en række workshops og arbejdsmøder, hvor løsningen konkretiseres. Initieringsfasen munder ud i en række leverancer, som kommer til at fungere som guidelines og principper for projektet:

 • Forretningsfundament
 • Brugerindsigt
 • Designtoolbox
 • UX-koncept
 • Teknisk arkitektur
 • Test suite
 • Backlog

Der er tale om dynamiske leverancer. Det betyder, at de kan udbygges og opdateres i takt med, at vi bliver klogere i løbet af projektet. En væsentlig pointe er, at vi ikke forsøger at specificere og designe alt i initieringsfasen. For en lang række forhold er det bedre at gemme konkretiseringen, til de rent faktisk skal udvikles - fordi specifikation, design og udvikling tidsmæssigt kan ske tættere på hinanden, og fordi der kan tages højde for læring og ændringer i behov i løbet af projektet.

Sprints

Efter projektinitieringen starter den tekniske udvikling op. Her organiserer vi gerne arbejde i sprints. I hvert sprint udvælges en afgrænset mængde features, som er i fokus. Vores sprints varer typisk i 14 dage og løses af et tværfagligt team. Styringen foregår via en backlog, som løbende prioriteres, konkretiseres og udbygges. 

Læs mere om vores kompetencer

Vil du vide mere?

Bo Juni

+4520413456
bo.juni@eksponent.com

Kontakt Bo for at høre mere om, hvordan Eksponent kan hjælpe jer i jeres næste projekt. Vi overtager gerne projekter fra andre leverandører.

Bo