Gå til hovedindhold

Afklaring

Når vores kunder kommer til os, har de ofte en vision og nogle overordnede mål for, hvad de gerne vil opnå med et digitalt projekt. Målene kan være strategiske, kommunikative, økonomiske eller handle om løft af kvalitet. Uanset er der typisk et eller andet resultat eller "impact", som man gerne vil realisere. Som regel har vores kunder selv nogle ret klare ideer til, hvordan man evt. kan komme derhen.

Afklaringsfasen er mødet mellem to sæt af ekspertiser: kundens fagspecifikke viden om eget domæne og Eksponents digitale ekspertise og projekterfaring. Og det er i dette møde, at projektet får sin form.

De fleste projekter starter med en afklaringsfase, men omfanget af den varierer rigtigt meget. Nogle gange, ofte til mindre projekter, kan der være behov for ganske korte briefings. Andre gange bliver Eksponent hyret til at facilitere eller deltage i en større afklaringsfase eller projektinitieringen. 

Figuren illustrerer et projekts forløb fra projektinitiering til udviklingsopstart til projekteksekvering.

Vi tilrettelægger altid afklaringsfasen efter projektets behov. Der er dog en række områder, som ofte går igen.

Vi indkredser et scope: "Build the right thing"

Digitale projekter kan være svære at styre i praksis, og et af de forhold, som vi altid har fokus på i vores afklaringsfaser, er projektets scope. I visse typer af udbud vil scopet allerede været givet, når vi afgiver et tilbud, men her bruges afklaringsfasen så til at validere og præcisere projektets forudsætninger.

I andre projekter er projektgrundlaget mere åbent, hvorfor der er brug for en mere ambitiøs afklaringsfase. Her starter vi op med en mere åben tilgang, hvor målet er at udvikle ideer og koncepter for at give input til projektets rammer og retning.  

Vi arbejder her med forskellige typer af værktøjer til, sammen med kunden, at tale om behov, forretningsværdi og hvilke konkrete forretningsmål eller impact, man skal styre efter. 

Eksempelvis er User Story Mapping en af de mere fleksible metoder, som vi sammen med kunden bruger til at afdække, præcisere og prioritere indhold og features i projektet i forhold til de bølger af leverancer, vi sammen planlægger. Læs mere om User Story Mapping.

De fleste større projekter vil ændre sig undervejs i udviklingsprocessen. Dette er et faktum, som det ikke nytter at kæmpe imod. Derfor er det vigtigt, at man fra start har nogle afklaringsværktøjer, som man kan genbesøge, når landskabet og prioriteringerne ændrer sig.

Vi baserer løsningen på indsigt om brugerne

Når løsninger bygges med indsigt i brugernes adfærd, behov og forventninger, øges kvaliteten. Derfor er vi glade for brugercentrerede processer, hvor vi aktivt bringer viden om brugerne i spil i projektet. Vi arbejder med en række forskellige værktøjer og metoder til at skaffe denne brugerindsigt, og dette arbejde kan løseligt deles op i tre tilgange:

  • Metoder, der er med til at sikre forståelse af brugernes adfærd, behov og forventninger.
  • Metoder, der sikrer, at brugerne kan være med til at validere, beslutninger, koncepter, struktur, design mv.
  • Metoder, der sikrer, at brugerne kan bidrage som aktive medudviklere i processerne.
Figuren illustrerer et eksempel på et skaladiagram, der anvendes til facilitere og formidle beslutninger.

Vi arbejder ofte med visualisering. Både når vi faciliterer beslutninger, og når vi formidler dem. Vi tror på, at det er vigtigt at turde prioritere, og en væsentlig del af afklaringsvæsen har fokus på at vælge til og fra.

Vi drøfter forskellige projekttilgange

I Eksponent har vi erfaring med mange forskellige projekttilgange og procesmodeller. Afklaringsfasen kan bruges til at finde ud af hvilken metode og hvilke samarbejdsmodeller, der giver mening til projektet. Vores erfaring er i hvert fald, at det kan være en god ide at afvente med at beslutte den endelige organisering af projektet, til det overordnede scope er på plads.

Overordnet Product Backlog

Afklaringsfasen vil som regel udmønte i en overordnet "product backlog" med epics, user stories og tasks, som bliver det initielle udgangspunkt for den kommende række af sprints.

Det er vigtigt at forstå, at dette ikke er en fast specifikation af, hvordan ting skal ende med at se ud, men et skelet, der skal have lagt kød på i den kommende tid. Først når man kommer tættere på det, der skal laves, kan man gå helt ned i detaljen med de enkelte features og user stories.

Figuren illustrerer en product backlog.
Stort set alle vores projekter dokumenteres i en product backlog, der giver overblik over projektet og kommende faser.

Vil du vide mere?

Bo Juni

+4520413456
bo.juni@eksponent.com

Kontakt Bo, hvis du gerne vil høre mere om afklaringsprocesser og rådgivningsforløb.

Bo