Gå til hovedindhold

Indhold: Koncept og tilrettelæggelse

Indholdet er omdrejningspunktet for mange af de løsninger, vi designer og bygger i Eksponent. Indholdsarbejdet prioriteres højt fra starten og indgår på niveau med design og funktionalitet. I Eksponent hjælper vi dig med en god indholdsproces, som omhandler planlægning og håndtering af dit indhold. Vi kan hjælpe med at tilrettelægge, strukturere, opmærke og prioritere indholdet. Typisk sker det i tæt samarbejde, hvor vi har en sparrende og rådgivende rolle, mens selve indholdsproduktionen håndteres hos vores kunder.

Vi hjælper med at etablere formidlingskoncepter, informationsarkitektur, navigation og disponering af indhold. Vi hjælper yderligere med at centrere både indhold og funktionalitet omkring brugerne og gør brug af en række metoder og værktøjer til at understøtte arbejdet.

Figuren illustrerer de forskellige indholdskomponenter, vi arbejder med: Sidetyper, taxonomier, komponenter, metadata, regler og conent API'er.

Komponentbaseret design

Vi skelner mellem struktureret og fleksiblet indhold. Struktureret indhold dækker over indhold, som kan kræve faster felter og regler, fx for at kunne fungere i applikationer eller oversigter. Fleksibelt indhold dækker over indhold, hvor tilpasningsevnen skal være stor. Her er målet, at redaktører frit kan komponere og disponere sider.

I arbejdet med fleksibelt indhold arbejder vi med komponent-baseret design. Ved at bryde indhold og formidling ned i komponenter, øges fleksibiliteten. Driver man et website, betyder det, at man frit kan komponere på baggrund af en række komponenter. I arbejdet med UX og design identificerer vi hvilke komponenter, der er behov for. Efterfølgende kan løsningen udbygges med yderligere komponenter i takt med, behovet opstår. Figuren viser eksempler på komponenter, der indgår på et almindelige website:

Figuren illustrerer, hvordan komponentbaseret design fungerer. I den ene boks vises sidetyper, som sektionssider og indholdssider. I den anden boks vises de forskellige komponenter, som kan anvendes på de forskellige sidetyper, eksempelvis tekstafsnit eller call to action.

Content API'er

I mange af de løsninger Eksponent bygger, er der et krav om, at indhold skal læses enten ud eller ind af løsningen. Det kan fx være fordi, indholdet i forvejen findes i en anden datakilde. Eller det kan skyldes, at der er et ønske om at præsentere indholdet i en anden løsning. Fx kan det være, at man også har native apps, hvor indholdet skal indgå. Det kan også være fordi, man alene bruger sit CMS til indholdsstyring, mens præsentation foregår i målrettede præsentationsapplikationer.

Typisk bygger eller tilpasser vi API'er i de systemer, vi arbejder med. Det giver en meget stor fleksibilitet. Men det betyder også, at vi i arbejdet med indhold laver en overordnet analyse på tværs af systemer for at vurdere, hvordan arbejdet med indhold bedst gribes an.

Figur illustrerer koblingen mellem CMS og content API.

Migrering

Mange af vores projekter i Eksponent er relanceringer af eksisterende løsninger. Det betyder, at der er ofte er indhold, som flyttes fra den tidligere løsning til den nye. Vi skelner mellem tre typer af indhold ift. migrering:

  • Indhold, som skal migreres automatiseret.
  • Indhold, som skal migreres manuelt.
  • Indhold, som skal udgå, fordi det ikke længere er relevant, eller fordi det skal formidles på en anden måde.

Vi har en forkærlighed for at migrere indhold automatiseret, men vi vurderer, hvad der skaber størst værdi i det konkrete projekt. Tilgangen til automatiseret migrering afhænger af det system, der skal migreres fra og til. Nogle gange kan det gøres med et modul, mens det andre gange kræver målrettet kode. Vi har også erfaring med at bygge egentlige migreringsplatforme, hvis der fx skal foretages en forædling af indholdet i forbindelse med migreringen.

Et vigtigt forhold at være opmærksom på er migrering af URL'er fra den gamle løsning til den nye. Det er både forudsætningen for, at links udefra stadig virker, og det er ofte også forudsætningen for at fastholde sin pagerank og trafik fra Google.

Brugervenlighed for redaktører

I Eksponent har vi stor fokus på brugervenlighed. Ud over at fokusere på brugervenlighed for slutbrugerne, så er det vores holdning, at det giver stor værdi at fokusere på redaktørerne. Det øger motivationen for at arbejde med indhold, og det er med til at gøre arbejdsprocesserne hurtigere. Selv om de fleste CMS-løsninger i udgangspunktet er nemme at arbejde med, kan der ligge en stor værdi i at identificere og håndtere de yderligere forhold, der kan gøre arbejdet endnu nemmere. Derfor er det vores anbefaling, at man skal prioritere at afsætte lidt timer til optimering og understøttelse af redaktørarbejdsgange. 

Vil du vide mere?

Jacob Svarre

+4531203537
jacob.svarre@eksponent.com

Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder med indholdskoncepter.

Jacob