Gå til hovedindhold

Nyt digitalt univers til Scleroseforeningen.dk

Scleroseforeningen

d

Scleroseforeningens historie går tilbage til 1957. I dag har foreningen 55.000 medlemmer og bidragydere. Fokus er på patientstøtte, oplysning og forskning. I Danmark er der ca. 15.000, der er ramt af Sclerose. Scleroseforeningen har over 1.000 frivillige. Der er, udover hovedkontoret i Valby, 47 lokalafdelinger fordelt over hele landet. 

I Eksponent har vi arbejdet for Scleroseforeningen i flere år. Senest har vi sammen med et dygtigt team i Scleroseforeningen gennemført en stor relancering af foreningens digitale kanaler. Resultatet er Scleroseforenignen.dk, som er baseret på open source systemet Drupal 8.

Koncept- og afklaringsfase
Projektet blev indledt med et workshopforløb, hvor vi havde fokus på en række forskellige forhold. Der blev arbejdet med prioritering og forståelse af foreningens målgrupper. Strategisk ramme og retning blev fastlagt. Medarbejdere og frivillige blev involveret i sketching og ideudvikling. Sigtet med fasen var at sikre et solidt fundament. Til den efterfølgende designfase. Til første lancering. Og på længere sigt.

Digital identitet
Som en del af projektet udviklede vi en digital identitet. Fokus i identitetsarbejdet var både at skabe et designunivers, som skulle kombinere det troværdige, det menneskelige og det enkle. Samtidig var det besluttet, at designet skulle være komponentbaseret, så nye forsider, temaer, områder og sider fleksibelt kunne sammensættes af Scleroseforeningens redaktører med afsæt i en række komponenter.

Drupal 8 som primær platform
Tidligt i projektet blev det besluttet at Drupal 8 skulle være foreningens primære digitale platform. Scleroseforeningen havde allerede god erfaring med Drupal 7, og ønskede fortsat at basere sig på en open source platform. Drupal 8 er desuden meget velegnet til løsninger, der ønsker at gøre brug af komponentbaseret design. Fx giver bidragsmodulet Paragraphs gode muligheder for fleksibilitet for redaktørerne.

Gradvis transition og kombination af Drupal 7 og 8
Scleroseforeningens tidligere platform rummede masser af relevant funktionalitet. For at undgå identisk at implementere tidligere forretningslogik og funktionalitet uden at skabe reel merværdi, blev det besluttet at etablere en kombineret løsning, der både består af Drupal 7 og Drupal 8. 

Drupal 8 fungerer som primært visningslag, men for en række funktionalitetsområder er forretningslogik, redigering mv. bevaret i Drupal 7. Der er bygget en bro imellem de to platforme, så Drupal 8 også kan præsentere indhold fra Drupal 7.

Derudover arbejder Scleroseforeningen med en gradvis transition forstået på den måde at Drupal 8 over tid vil blive udbygget yderligere. Både med ny funktionalitet og med funktionalitet, der migreres fra den tidligere løsning.

Personaliseret brugeroplevelse
Scleroseforeningen har en ambition om at skabe en personaliseret brugeroplevelse, hvor medlemmer præsenteres for relevant og målrettet indhold. Fra starten af skræddersys indhold på brugerens personlige side ud fra brugerens valgte præferencer. Desuden er der planlagt yderligere personaliseringsinitiativer fremadrettet.

Besøg www.scleroseforeningen.dk

Vil du vide mere om casen?

Laura Kragh-Sørensen

+4531471805
laura.kragh@eksponent.com

Kontakt Laura hvis du vil vide mere om casen.

Portræt af Laura Kragh-Sørensen